Javni pozivi za pomoć u liječenju branitelja, sufinanciranja i sahrana

Objavljeno: 21/02/20 10:02

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici usvojila je prijedloge odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju branitelja” i “Transfer za sufinanciranje troškova sahrana pripadnika braniteljskih populacija”.

Na ovaj način omogućeno je Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida da pokrene dalje procedure kako bi se branitelji mogli prijaviti na javni poziv i aplicirati za navedena sredstva. Javni pozivi za dodjelu ovih sredstava bit će objavljeni na službenoj web stranici Ministarstva kao i obrasci putem kojih će branitelji moći aplicirati.

Ministar za pitanja branitelja i invalida u Vladi FBiH Salko Bukvarević je kazao da će Federalno ministarstvo u najkraćem roku pripremiti sve što je potrebno kako bi javni pozivi bili što prije objavljeni i kako bi branitelji mogli aplicirati za navedena sredstva. Podsjetio je da svake godine broj zahtjeva raste te da je znatno povećan broj branitelja i članova njihovih obitelji koji su oboljeli od najtežih oboljenja.

Riječ je o sredstvima koja su planirana Proračunom FBiH za 2020. godine u iznosu od 1.500.000 KM za pomoć u liječenju branitelja te 400.000 KM za pomoć u sufinanciranju troškova sahrana.

Pomoć u liječenju mogu ostvariti branioci koji imaju prebivalište na području BiH, ukoliko su bili pripadnici Oružanih snaga RBiH najmanje 12 mjeseci i nisu ostvarili pomoć po istom osnovu prema drugim propisima te ukoliko imaju relevantnu dokmentaciju koja nije starija od godinu dana. Posebni uvjeti bit će detaljno navedeni u tekstu javnog poziva.

Please follow and like us: