Komisija za proračun i financije nije prihvatila izmjene Zakona o plaćama

Objavljeno: 26/02/20 10:53

Članovi Komisije za financije i proračun Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su jučer na sjednici podržati izmjene Zakona o plaćama i naknadama u bh. institucijama kojima se trebalo urediti isplata svih naknada.

Izmjene su predložili zastupnici Naše stranke Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, a kako je pojašnjeno, intencija je bila da se sve naknade koje se isplaćuju uvedu u zakon, a ne da o njima odlučuje komisija.

Marinković Lepić pojasnila je na sjednici da čak 18 članova Zakona regulira pitanja naknada, ali komisije i dalje reguliraju isplate nekih naknada.

S druge strane, ocjena predlagača je i da je potrebno ukinuti paušale, za koje kažu da su previsoki te da je BiH druga po visini paušala u zemljama regije. Više paušale ima Slovenija koja ima i veći životni standard, a i u toj zemlji potrebno je dokumentirati za što su ta sredstva utrošena.

Članica Komisije Marinković-Lepić je iznijela i podatak kako bi se ovim prijedlogom napravile uštede u iznosu od oko dva milijuna KM.

Na sjednici Komisije nije usvojen Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Upravljanje strategijama na razini BiH”, a zamjenik glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH Ranko Krsman upozorio je da je zbog nedonošenja određenih strategija BiH izgubila značajna sredstva.

Cilj revizije je bio da se utvrdi da li institucije poštuju sustav izrade strategija te da se ukaže da bez učinkovitog upravljanja strategijama postoji otežano ispunjenje jasno definiranih ciljeva BiH.

Prihvaćen je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutarnjim organizacijama”, a upravo ti pravilnici su ključni za postizanje ulinkovitosti sustava, kažu iz Ureda za reviziju.

-Pravilnicima se regulira planiranje, ljudski resursi, zapošljavanje, razvoj, sustav nagrađivanja i mnoge druge stvari – pojasnio je Krsman, zbog čega su i date preporuke u smislu potrebe donošenja pravilnika.

Please follow and like us: