Mektić i bošnjački zastupnici odlučili da Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) BiH ide u žurnu proceduru

Objavljeno: 26/02/20 12:29

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) će na sjednici koja je počela u Sarajevu razmatrati zahtjev zastupnika Dragana Mektića da se Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) BiH, u sadašnjem sastavu, razmatra po hitnom postupku.

Predloženi zakon predviđa da mandat Vijeća, u sadašnjem kadrovskom sastavu, prestaje 15. lipnja 2020. godine. Najkasnije do 8. lipnja 2020. godine, pravosudna tijela, odvjetničke komore i institucije BiH koje biraju članove u Vijeće, suglasno Zakonu o VSTV-u, dužni su provesti postupak izbora novih članova Vijeća – navedeno je u predloženom zakonu.

Predlagač je u obrazloženju, između ostalog, naveo da je jedan od razloga za predlaganje tog zakona “vraćanje povjerenja javnosti u pogledu rada nositelja pravosudnih dužnosti”.

Zastupnik Dragan Mektić (SDS) je kazao kako je predložio da se ovaj zakon usvoji u hitnoj proceduri, a razloga za to je, kaže, jako puno.

Po njegovim riječima, svima je poznato, cjelokupnoj javnosti BiH, a i svim međunarodnim organizacijama koje se bave praćenjem i pomoći u reformi pravosudnog sustava i vladavine zakona u BiH, da je to treći stup vlasti „koji ne osigurava nikakvu pravnu sigurnost u ovoj državi i koji je kočničar mnogih reformi u BiH“.

Mektić ističe da bez pravne sigurnosti u BiH, ne može se razvijati ekonomija, ne mogu se očekivati strani investitori…

-Između ostalog, svima je poznato da nismo usvojili ili primili k zanju izvještaje o radu VSTV-a za 2017. i 2018. godinu, a i ranije se događala takva situacija – naveo je Mektić.

On je ustvrdio kako su „brojne afere i nezakonitosti općepoznati javnosti u BiH, kada je u pitanju ono što treba da regulira VSTV kao najodgovornija institucija u trećem stupu vlasti, pravosudnom sustavu“. Podsjetio je na aferu „Potkivanje“, te na „brzo pranje čitavog tog slučaja“.

Predsjedavajući Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) Adil Osmanović je kazao da pozdravlja ovu inicijativu kada je u pitanju rasprava o radu VSTV-a i samog pravosuđa.

Zastupnik Damir Arnaut je kazao da je Mektić obrazložio „zbog čega je sada ne pet do dvanaest, nego dvanaest i pet kada je u pitanju VSTV“.

Predsjedavajući Kluba zastupnika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović je kazao kako neće podržati hitnu proceduru.

-Jesam za raspravu, a 11. ožujka je tematska sjednica, možemo pokrenuti postupke, razne zaključke da donesemo kompletan zakon, raspraviti temeljito o svemu – kazao je Lovrinović.

Nakon diskusije o proceduri, zastupnici su sa 23 glasa „za“, 14 protiv i jednim suzdržanim podržali da se Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) BiH, u sadašnjem sastavu, razmatra po hitnom postupku, a u tijeku je rasprava o samom zakonu.

Please follow and like us: