Predstavnici Vlade HNŽ razgovarali sa predstavnicima braniteljskih udruga

Predstavnici Vlade HNŽ održali su sastanak sa predstavnicima braniteljskih udruga u ovoj županiji.

Programom je predviđeno niz aktivnosti, uz ostalo, stambeno zbrinjavanje (600.000 KM), grantovi udrugama (598.760 KM), pomoć programima upošljavanja i samoupošljavanja (300.000 KM), zdravstveno osiguranje (290.000 KM), te medicinska prevencija i rehabilitacija (270.000 KM).

Pored ovoga, tu je i Program sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida, te stjecanje radnog iskustva i usavršavanja djece poginulih branitelja u Ministarstvu.

Radit će se i na daljnjim koracima u cilju otklanjanja zapreka za slobodno raspolaganje imovinom i postupanje po zahtjevima za kupovinom stanova dodijeljenih na korištenje

Please follow and like us: