Sattler razgovarao o zlouporabama u procesu javnih nabava

Šef Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU veleposlanik Johann Sattler i direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin razgovarali su o trenutačnoj situaciji u vezi javnih nabavki, problema i zloupotreba koje su se pojavile, posebno u vrijeme krize izazvane koronavirusom, te o trenutačnoj opremljenosti i ljudskim resursima u Agenciji.

Salčin je istaknuo da je Agencija za vrijeme pandemije koronavirusa u okviru svojih ovlaštenja vršila kontinuirano praćenje postupaka javnih nabavki, te da se svakodnevno pregledavaju svi mogući izvori praćenja i da se djeluje u cilju zaštite interesa građana i spriječavanja zloupotreba.

Jedna od tema sastanka bila je i trenutačno stanje sa Nacrtom izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama.

Veleposlanik Sattler je istakao važnost usvajanja izmjena i dopuna Zakona u cilju usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

Također naglašeno je da sve institucije trebaju dati svoj puni doprinos da Nacrt Zakona što prije uđe u zakonodavnu proceduru u parlamentu.

Veleposlanik Sattler je naglasio bitnu ulogu Agencije kao i to da će EU nastaviti da podržava proaktivno djelovanje u borbi protiv korupcije.

Na koncu sugovornici su razgovarali o preferencijalnom tretmanu u postupcima javnih nabavki koji prestaje 01.06.2020 godine i čije bi produženje predstavljalo kršenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Please follow and like us: