Moratorij na kredite za građane kojima su primanja umanjena ili se ne isplaćuju

Agencija za bankarstvo FBiH informira javnost i građane da će biti uveden moratorij ili neka druga olakšica na otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih učinaka proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.

Kako je priopćeno iz Agencije, dužnosnici, državni zaposlenici, zaposlenici javnih poduzeća, korisnici proračuna, kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju, nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorija na otplatu kredita. Izuzetno, i navedene osobe mogu podnijeti zahtjev ukoliko je članu domaćinstva smanjena kreditna sposobnost zbog negativnih učinaka izvanrednog stanja, a kojima je prilikom odobravanja kredita cjenjena kreditna sposobnost članova domaćinstva.

-Razumijemo strah građana i zahtjeve kojima je dio javnosti tražio moratorij za sve, ali nemoguća je odluka, kojom bi u jednak status bio stavljen zaposlenik koji je ostao bez posla sa zaposlenikom državnog poduzeća koji ima redovne prihode. Ista logika važi i za pravne osobe, jer sve državne institucije i pravne osobe koje imaju stabilno poslovanje ili čak i povećan promet, ne mogu imati pravo na moratorij. To pravo je predviđeno za pravne osobe kojima je znatno otežano poslovanje kao posljedica negativnih učinaka proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, navode iz Agencije.

Napominju da svi koji mogu plaćati svoje financijske obveze u ovom trenutku to i trebaju raditi, a posebno javni sektor, jer “samo na taj način možemo pomoći ugroženima i doprinijeti da se prebrodi ova kriza”.

-S druge strane, svi građani i pravne osobe koji su pogođeni izravno ili neizravno negativnim učincima koronavirusa imaju pravo tražiti od svojih banaka moratorij od 90 dana, što je vrijeme u kojem miruje otplata kao i obračun kamata, a potom sa bankom mogu dogovarati i druge mjere. Većina banaka je već pripremila procedure za jednostavnu i sigurnu komunikaciju sa klijentima. Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove aktivnosti ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne mogu stupiti sa klijentom u kontakt, ističe se u priopćenju.

Agencija za bankarstvo je osigurala i pravni i regulatorni osnov da mjerom moratorija miruju i regulatorne obveze finan ijskih institucija (npr. dodatna rezerviranja, reklasifikacija), kao i da moratorij ne utječe na pogoršanje rejtinga klijenata (lošija kategorizacija).

Osim moratorija na kreditne obveze, bankama se regulatorno olakšalo i odobravanje kredita za likvidnost klijenata pravnih osoba s ciljem osiguranja likvidnosti ekonomije, te spašavanja radnih mjesta.

Please follow and like us: