UNO BIH najavio detaljne inspekcije “proizvođača betona”

Uprava za neizravno oporezivanje provesti će pojačane kontrolne aktivnosti poreznih obveznika
 “proizvođača betona”, na području cijele Bosne i Hercegovine i to one koji imaju prijavljenu
šifru djelatnosti:

23.61 – Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo,
23.63 – Proizvodnja gotove betonske smjese,
23.69 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa,
42.11 – Gradnja cesta i autocesta,
42.99 – Gradnja ostalih građevina niskogradnje.

Ova akcija provodi se u cilju boljeg uvida u evidentiranje obračuna proizvodnje a samim time i do
prikazivanja stvarne realizacije, te uvida u postojanje potencijalnih nepravilnosti ili zloupotreba.

Pojačane kontrolne aktivnosti provoditi će se do kraja listopada 2020. godine.

-Svjesni činjenice da ponekad porezni obveznici propuste da izvrše svoje obveze – iz neznanja, nemara ili namjerno, ovim putem pozivamo porezne obveznike koji se bave predmetnom djelatnošću da pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i u cilju pravilnog prijavljivanja svoje obveze eventualno podnesu izmjene PDV-e prijave. Kontrole poslovanja obveznika “proizvođače betona” vršiti će se uvidom u stanje zaliha i dokumentacije u poslovnim prostorijama poreznih obveznika – najavili su iz UNO-a BIH.

Please follow and like us: