Zašto u BiH ne padaju kamate?

Pad europske kamatne stope EURIBOR u negativnu zonu, iako je to na kraće staze povoljnije za dužnike, ipak znači da s ekonomskim tijekovima nešto ozbiljno nije uredu.

Naime, prošlog tjedna europsku i svjetsku ekonomiju je zatekla vijest o rekordnom padu EURIBOR-a, odnosno kamatne stope po kojoj grupa izabranih europskih banaka međusobno pozajmljuje novac.

Ekonomista Admir Čavalić za “Avaz” kaže kako su, dugoročno posmatrano, kamatne stope u BiH vezane za kretanja EURIBOR-a, što znači da negativna zona podrazumijeva pad kamatnih stopa domaćih banaka.

-Ovo osobito vrijedi zbog toga što je uglavnom riječ o stranim bankama koje posluju u BiH. Međutim, moramo posmatrati i kratkoročne, lokalne čimbenike uticaja na poslovanje banaka. Bankarski sektor je stabilan, ali je pitanje koliko će se dugo održavati ta stabilnost, a uzimajući u obzir kolaps realnog sektora, smatra Čavalić.

Dodao je da je, kad je riječ o deflaciji, ona prisutna i očekivana i u BiH.

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić za „Avaz“ je kazao da se EURIBOR ne može gledati izdvojeno.

-I prije koronavirusa nismo imali teoretsku podlogu za ono što se događa, točnije, događaju se stvari koje nisu u skladu s onim što smo učili. Logično je da Europska centralna banka (ECB) u vrijeme krize ne može dizati kamatne stope, jer bi se time usporio gospodarski rast. Teoretski se ne zna što će se sogađati ukoliko ECB i dalje bude išla u negativnu kamatnu stopu. To znači da prvi put formula koja govori da vremenom raste vrijednost novca više ne funkcionira – pojašnjava Mahmuzić.

Dodao je kako je ranije bilo takvo pravilo da, ukoliko se novac oroči na 10 godina, na kraju vi imate više, a sad smo u situaciji da će tog novca biti manje.

-Nakon korone trebamo novu ekonomsku teoriju koja će objasniti trenutna događanja u ekonomijama širom svijeta. Prema starim postavkama, negativna kamatna stopa značila bi i smanjenje kamate. Međutim, sad je teško bilo šta predvidjeti. Kamatne stope u BiH se slobodno formiraju, zavise od ponude i potražnje i ne mislim da će doći do smanjenja i unatoč negativnom EURIBOR-u – istakao je Mahmuzić.

U teoriji je moguće da EURIBOR toliko padne da bude ispod razine marže banke, što znači da bi banka mogla nekome svakog mjeseca plaćati za uzeti kredit.
Dobra strana smanjenja EURIBOR-a bi trebala biti motivacija za nove investicije koje pri višim kamatnim stopama ne bi bile isplative i ekonomski opravdane.

Please follow and like us: