Europska unija donirala medicinsku opremu SKB-u Mostar