VIDEO: Enciklopedijska građa zločina nad Hrvatima u BiH

Javnosti je predstavljena ‘Enciklopedijska građa zločina nad Hrvatima u BiH’. Radi se o svojevrsnom odgovoru na, blago rečeno, spornu presudu haaškog suda u predmetu Prlić i ostali. Enciklopedija sadrži tisuće dokumenata koje haaški sud nije vidio ili nije želio vidjeti, te na kraju donio presudu kakvu je donio.

Više u našem prilogu.

Please follow and like us: