VIDEO: Od željezničke stanice do hotela baštine

Ravno privlači sve više turista, a turistička ponuda je svake godine sve bogatija. Zanimljivu reportažu o tome kako je stara željeznička stanica pretvorena u hotel donosi Marlena Knezović.

Upravo ova priča može biti putokaz u kojem smjeru se treba razvijati turizam u Hercegovini.

Pogledajte!

Please follow and like us: