VIDEO: Olakšano liječenje neuroloških bolesnika

Liječnici u SKB Mostar ulažu mnogo napora kako bi olakšali liječenje neuroloških bolesnika. Novim iskoracima mostarski neurolozi se umrežavaju sa najvećim svjetskim centrima kako bi uspješnije liječili svoje pacijente.

Više o tome za RTV govori dr. Nataša Pejanović – Škobić sa Klinike za neurologiju SKB Mostar.

Pogledajte!

Please follow and like us: