VIDEO: Za dijalizirane bolesnike nema dovoljno ni zaštitnih maski

Dijalizni i transplantirani pacijenti posebno su ugrožena kategorija u pandemiji koronavirusa. Radi se o osobama koje piju lijekove koji im umanjuju snagu imunosnog sustava, a što za posljedicu ima manju otpornost na virus. Ali to nije jedini problem

Kako je za RTV Herceg Bosne rekao Tomislav Žuljević, predsjednik Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH, Federalna uprava civilne zaštite nije osigurala dovoljno maski, rukavica i dezinfekcijskih sredstava za dijalizne bolesnike, što je neshvatljivo.

Više u našem prilogu.

Please follow and like us: