Zastupnici iz RS predlažu zakon o prestanku mandata stranih sudaca

Za suce Ustavnog suda BiH može biti biran samo državljanin BiH s pravom glasa koji je istaknuti pravnik visokog moralnog renomea, piše u Prijedlogu zakona o prestanku mandata stranih sudaca i izboru domaćih sudaca u Ustavni sud BiH koji će u Parlament BiH uputiti parlamentarci iz RS.

U ovom prijedlogu zakona navedeno je da trojici sudaca koje je izabrao predsjednik Europskog suda za ljudska prava prestaje mandat okončanjem procedure izbora troje domaćih sudaca.

-Sudac koje je izabrao predsjednik Europskog suda za ljudska prava ostaju na dužnosti do okončanja procedure izbora domaćih sudaca – navedeno je u ovom zakonskom rješenju.

Prijedlogom zakona je predviđeno da će izbor domaćih sudaca, koje će zamijeniti strane, biti obavljen tako što jednog bira Narodna skupština Republike Srpske, a dvoje sudaca Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, piše Euroblic.

U obrazloženju Prijedloga zakona navedeno je da su ustavni osnov za njegovo usvajanje odredbe Ustava BiH u kojima je navedeno da bi troje sudaca koje je izabrao predsjednik Europskog suda za ljudska prava, nakon više od pet godina, trebalo birati na drugačiji način.

-Parlamentarna skupština BiH ni nakon 15 godina nije usvojila zakon kojim će na drugačiji način biti propisan izbor troje sudaca od proteka tog roka, pa je stoga bilo potrebno donijeti ovaj zakon. Procesna nadležnost Parlamentarne skupštine BiH je utvrđena u Ustavu BiH – navedeno je u obrazloženju.

Kada je riječ o razlozima za donošenje zakona, predlagači smatraju da je neuobičajeno u komparativnoj ustavnosti da najviši sud jedne zemlje ima sudaca koji su strani državljani i da je okončanje te prakse nužno sa stanovišta državnog suvereniteta i demokratskih načela.

-Kao samostalni i nezavisni organ, Ustavni sud BiH bi trebao predstavljati instituciju u kojoj je državni suverenitet BiH najviše došao do izražaja. S ciljem dodatnog jačanja samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda, kao i savjesnog, nepristranog i profesionalnog rada sudaca, jedan od razloga ima za cilj da se u Ustavnom sudu BiH strani suci zamijene domaćim kako bi jačale domaće institucije, a što je obveza BiH u procesu europskih integracija – piše u obrazloženju.

Za provođenje ovog zakona, navedeno je u obrazloženju, u proračunu institucija BiH nije potrebno osigurati dodatni novac jer se i sada u proračunu Ustavnog suda BiH izdvajaju sredstva za plaće i naknade međunarodnih sudaca.

Šef Kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Snježana Novaković-Bursać smatra kako bi se ovaj prijedlog zakona mogao naći u proceduri već za nekoliko dana, navodeći da su s predstavnicima HDZ-a BiH ranije usuglašeni principi ovog zakona.

-Ovaj zakon ne treba miješati s potrebom donošenja zakona o Ustavnom sudu BiH jer on definira samo odlazak stranih sudaca i imenovanje domaćih sudaca umjesto njih – istaknula je Bursać.

Please follow and like us: