Ministarstvo civilnih poslova BiH: Nabavka četiri lijeka za liječenje virusa korona

Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrenulo je koordiniranje iskazivanja potreba za nabavku četiri medicinska sredstva koja su se pokazala najučinkovitijima u liječenju virusa korona.

Kako su priopćili, Ministarstvo je u najkraćem roku iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta dobilo spisak potreba za lijekove Remdesivir, Hydroxy chlorquine, Kaletra i Interferon koje je kao objedinjenu cjelinu uputilo u dalju proceduru nabavke.

Ova mogućnost je Ministarstvu otvorena zahvaljujući pripremnoj fazi za potpisivanje Zajedničkog sporazuma Europske unije o javnim nabavkama medicinskih sredstava, a nakon što je Europska komisija potvrdila prijem pisma namjere Vijeća ministara BiH i na taj način stavila BiH u ubrzanu proceduru.

Please follow and like us: