Skip to main content

Orašje: Ministar Radić potpisao ugovore u vrijednosti od 619.679 KM

| Autor: RTV HB
  • Image
    Vlada žp

Ugovori za radove na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta na području općine Odžak i općine Domaljevac-Šamac, u ukupnoj vrijednosti 619.679  KM, potpisani su u utorak  u Vladi Županije Posavske u Orašju.

Ugovore je potpisao ministar prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske Pero Radić, predstavnik firme ''Balegem'' d.o.o. Gradačac, koja je odabrani ponuđač za izvođenje radova na području općine Odžak, predstavnik firme ''Galax niskogradnja'' d.d. Brčko za izvođenje radova na području općine Domaljevac-Šamac i predstavnik firme ''Gradnja invest 2'' d.o.o. Odžak kojoj je dodijeljen nadzor radova.

Nakon provedenog postupka javne nabave ugovori su potpisani za LOT1 i LOT2. LOT1 podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju lokalnih cesta na području općine Odžak. Riječ je o radovima na dionicama cesta u 14 mjesnih zajednica, a obuhvaćaju presvlačenje, poboljšanje stanja kolovoza te poboljšanje oborinske odvodnje na pojedinim dionicama. Vrijednost ugovorenih radova za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih cesta u općini Odžak je 520.563 KM s PDV-om, a radove će izvoditi ''Balegem'' d.o.o. Gradačac.

LOT2 podrazumijeva sanaciju lokalnih cesta na području općine Domaljevac-Šamac. Riječ je o asfaltiranju platoa Upravne zgrade na carinskom terminalu. Ugovor je dodijeljen poduzeću ''Galax niskogradnja'' d.d. Brčko, a vrijednost ugovorenih radova je 99.116 KM s PDV-om.

Ugovor nadzora nad navedenim radovima dodijeljen je firmi ''Gradnja invest 2'' d.o.o. Odžak, a vrijednost je 18.135 KM s PDV-om. Rok izvođenja radova je 30 dana.

Sredstva za ovu namjenu osiguranu su u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu kao rekonstrukcija i investicijsko održavanje, a realizacija ovog projekta planirana je u Planu i Programu održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske, obavila je Vlada Županije Posavske.

Podjeli:

FacebookTwitterShare