Skip to main content

Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti zraka

| Autor: RTV HB
  • Image
    vlada fbih

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti zraka i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Ovim zakonom uređuje se zaštita i upravljanje kvalitetom zraka, definiraju ciljevi i nadležnosti, parametri i planiranje kvaliteta zraka, kao i mjere za poboljšanje kvaliteta zraka, zaštite ozonskog omotača, te ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Također, uređuju se poslovi mjerenja emisija, informiranje i izvještavanje, te financiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, kao i informacijski sustav, upravni nadzor i kaznene odredbe.

U obrazloženju Ministarstva, uz ostalo, navedeno je da se izrada novog zakona vrši zbog potrebe daljeg usklađivanja s odredbama europskog zakonodavstva u oblasti zaštite kvaliteta zraka, kao i klimatskih promjena, preciznijeg definiranja nadležnosti, koordiniranosti svih nivoa, kao i radi definiranja uloge Federacije BiH u aktivnostima na provođenju obaveza Bosne i Hercegovine po osnovu članstva u međunarodnim ugovorima i sporazumima.

Također, navedeno je da je novina u odnosu na postojeća rješenja u jasnijem definiranju nadležnosti organa i sektora na polju zaštite kvaliteta zraka, detaljnije definiranje monitoringa kvaliteta zraka na nivou FBiH, županija i jedinica lokalne samouprave.

Prilikom izrade zakona korištena je i međunarodna praksa zemalja Europske unije u pogledu transponiranosti europskog zakonodavstva, a prije svega zemalja u našem okruženju koje su pristupile Europskoj uniji ili su na putu da to uskoro učine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je postupajući po zaključcima Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH provelo javnu raspravu o Nacrtu ovog zakona, te prilikom izrade Prijedloga ispunilo uvjete iz Uredbe Vlade FBiH o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata. Federalno ministarstvo važnim je istaklo i napomenu da je u toku izrade zakona aktivno sudjelovalo šest županija, te da su provedene i dodatne konzultacije sa preostale četiri županije koja su bez primjedbi podržala usvajanje ovog zakona.

Ovaj zakon višestruko je ekonomski opravdan iz razloga što njegovi ciljevi jesu izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitetu života i okoliša u cjelini.

Podsjećamo i da je Federacija BiH od svibnja ove godine osigurala efektivnost kredita Svjetske banke koji će u cijelosti biti plasiran u svrhu poboljšanja kvalitete zraka, a korisnici ovog kredita su Županija Sarajevo, Tuzlanska, Hercegovačko-neretvanska i Zeničko-dobojska županija, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Podjeli:

FacebookTwitterShare