Skip to main content

"Pala" inicijativa o pravu na nošenje hidžaba u Oružanim snagama BiH

| Autor: RTV HB
  • Image
    inicijativa

Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH  danas nije podržalo principe Prijedloga zakona o dopunama Zakona o obrani BiH čiji je predlagač Dom naroda parlamenta BiH niti nošenje hidžaba u Oružanim snagama.

Na sjednici nije podržana zastupnička inicijativa Sabine Ćudić kojom se zadužuje Ministarstvo obrane da, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, donese izmjene ili dopune članka pet Pravilnika o uniformama Oružanih snaga BiH i tako omogući nošenje hidžaba, kao vjerskog obilježja, pripadnicama Oružanih snaga BiH.

Zajedničko povjerenstvo nije podržalo ni izaslaničku inicijativu Džemala Smajića kojom se od Ministarstva obrane traži da, u roku od 30 dana, sačini i dostavi na usvajanje Vijeću ministara Prijedlog o izmjeni Zakona o oružanim snagama BiH, kojim bi se povećala dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika u Oružanim snagama BiH s 40 na 45 godina jer, kako se navodi, bilo bi racionalno i ekonomično ove vojnike zadržati u službi, posebno uvažavajući činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje znatan broj vojnika.

Iz Parlamentarne skupštine BiH priopćeno je da su članovi Zajedničkog povjerenstva primili k znanju informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za 2023. godinu, koju je sačinilo Ministarstvo sigurnosti, prenosi Srna.

Podjeli:

FacebookTwitterShare