Skip to main content

Zašto je ponovno ušao u politiku i kandidirao se za Hrvatski sabor? Kako se nosi s generalom Ljubom Ćesićem Rojsom? Kakav je status branitelja HVO-a u Hrvatskoj? Hoće li se pokrenuti revizija presude vodstvu Herceg-Bosne u Haagu? Čija mu je politika bliža Milanovićeva ili Plenkovićeva? Može li Hrvatska kao članica Europske unije i NATO-a više učiniti da se spriječi uzurpacija hrvatskih pozicija u tijelima vlasti u BiH? Treba li više lobirati u Washingtonu? Te kako je biti „najveći pjesnik među generalima i najveći general među pjesnicima“?
O tim i drugim temama za Kompas RTV-a Herceg-Bosne govori nezavisni kandidat na listi Hrvatskog bila u XI. izbornoj jedinici general Ivan Tolj.